Regels rondom onthoornen

Navraag wat de regels zijn voor het onthoornen van geiten voor melkproductie leverde onderstaand antwoord op.

Onthoornen
U mag de volgende ingreep zelf verrichten:

  • onthoornen van geiten voor melkproductie, op voorwaarde dat:
    – de ingreep plaatsvindt op aanwijzing van een dierenarts
    – de dierenarts van tevoren een verdoving heeft gegeven
    – bij geiten jonger dan één maand een elektrische of hetelucht methode wordt gebruikt
    – bij geiten ouder dan zes maanden de ingreep gebeurt met een draadzaag

Meer informatie
Heeft u verder nog vragen, kijk dan op mijn.rvo.nl. Of neem telefonisch contact met ons op: 088 042 42 42 (lokaal tarief).

Regels rond enten en lammeren en keuringen

Navraag bij de NVWA leverde onderstaand antwoord op m.b.t. regels rondom enting Q-koorts

Alle schapen en geiten op professionele melkbedrijven, op professionele opfokbedrijven en op locaties met een publieksfunctie die voor 1 augustus de leeftijd hebben van 3 maanden moeten jaarlijks voor 1 augustus worden gevaccineerd tegen de Q-koorts. Dit geldt ook voor de dieren die een basisvaccinatie krijgen waarbij de 2e vaccinatie ná 1 augustus wordt gegeven.
Dieren jonger dan 3 maanden Dieren jonger dan 3 maanden mogen niet gevaccineerd worden. Dus dieren geboren op of ná 1 mei mogen/kunnen niet worden gevaccineerd. Deze dieren komen vóór 1 augustus van het volgende jaar aan de beurt. Of zoveel eerder, als het dier wordt ingezet voor fokdoeleinden of afvoer naar een (ander) publieksbedrijf, evenement, keuring etc.
Als schapen of geiten bij aanvoer op een keuring ouder zijn dan 3 maanden, moeten ze volledig zijn gevaccineerd uiterlijk 3 weken voor aanvoer op een keuring (of ander evenement met publieksfunctie).
Meer informatie We verwijzen u graag naar onze website (www.nvwa.nl) waar meer informatie is te vinden in het webdossier Q-koorts.