Geslaagde ledenvergadering

Op 13 april j.l. werd de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Ondanks een aantal afmeldingen was de opkomst prima. Naast bestuurszaken en noodzakelijke besluiten was er ruimschoots de gelegenheid om bij te praten. De heer Engel Kupers was aanwezig om de voorstellen van de NOG toe te lichten en sloot de avond af met een mooie presentatie over zijn eigen fokkerij. De conceptnotulen zijn geplaatst op de pagina ‘Archief’.