Deelnemers keuring 30 juli: registratie

Zoals u weet, gaan we dit jaar de dieren centraal aan- en afmelden: dit houdt in dat wij de ‘vervoersbewegingen’ melden in Mijn Dossier. Hiervoor heeft u een machtigingsformulier ingestuurd.

Wat moet u zelf doen?

– controleren of alle ingeschreven dieren in de databank van Mijn Dossier staan vermeld

– zorgen dat de q-koorts inentingen per deelnemende geit geregistreerd staan in Mijn Dossier (diervlaggen)

– een gezondheidsverklaring laten opmaken door uw veearts, maximaal vijf dagen voor de keuring (dus niet eerder dan 25 juli)

– een vervoersdocument invullen; UBN CW: 6222497, Foarwei 31a, Wâlterswâld- UBN NCW: 6222507, Foarwei 31b, Wâlterswâld