Denk aan het tijdig enten tegen Q-koorts

Beste leden,

S.v.p. minimaal 6 weken voor de keuring (2 x 3 weken) de dieren voor de eerste keer inenten.

Voorwaarde is dat de lammeren 3 maanden oud moeten zijn bij de 1e inenting.

Rekening houdend met een incubatietijd van 3 weken voor de keuring houdt dit in dat de lammeren uiterlijk 14 juni voor de 1e keer ingeënt moeten zijn (uitgaande van de keuring in Wouterswoude op 26 juli a.s.).

 

De agendastukken voor de ledenvergadering van 4 april a.s.

Hierbij de stukken voor de algemene ledenvergadering van geitenfokvereniging Fryslân op 4-4-2014:

Agenda                   Agenda ledenvergadering 04042014

Notulen ledenvergadering 2013             Notulen ledenvergadering geitenfokvereniging Fryslan 2013

Notulen extra ledenvergadering 25-10-2013    Not-extra ledenvergad-GF25oktober2013

Jaarverslag penningmeester 2013  jaarverslag 2013

Toelichting jaarverslag 2013    toelichting jaarrekening en begroting

Begroting 2014 Geitenfokvereniging Fryslân   begroting 2014

Agenda ledenvergadering NOG 19-04-2014 Vergadering

Winst & Verliesrekening 2013 NOG             2V+W 2013 Blad1

Balans per 31-12-2013 NOG  3Balans per 31 december 2013.docx

Begroting NOG 2014   5Begroting 2014 Blad1