Over ons

Geitenfokvereniging “Fryslân” is een plaatselijke vereniging van de NOG die de belangen van de NOG-leden in de provincie Friesland behartigt. Ook mensen van buiten de provincie die zich aangetrokken voelen tot de structuur van de “Fryslân” kunnen lid worden.

De vereniging heeft als doel de fokkerij van alle door de NOG erkende rassen te ondersteunen. Dit doet zij door middel van het organiseren van keuringen, vergaderingen en andere activiteiten.

In 2010 heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden, waarbij wij afscheid hebben genomen van Sietse van der Wal. Het voorzitterschap is overgenomen door dhr Lenze van Weperen en als nieuw lid en vice-voorzitter is benoemd dhr Lute vd Bijl.  In 2014 heeft Lute afscheid genomen van het bestuur en in 2017 heeft Lenze van Weperen de voorzittershamer doorgegeven aan dhr Herman Hoekstra. In 2018 is vanwege het overlijden van Lenze van Weperen een vacature ontstaan die we gelukkig weer snel hebben kunnen invullen en is de samenstelling als volgt:

  • Voorzitter: H. Hoekstra
  • Secretaris: K. van der Wal
  • Penningmeester: L. Anema
  • Algemeen lid:  J. de Jong
  • Algemeen lid: Joh van der Veen

De vereniging speelt een bemiddelende rol tussen individuele fokkers en de betreffende landelijke fokcommissies over zaken die voor elk specifiek ras aan de orde kunnen zijn.

Woont u in Friesland en houdt u (van) geiten, dan moet u bij Geitenfokvereniging “Fryslân” zijn!

Contact

Met behulp van onderstaand formulier kunt u contact met ons opnemen:

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Historie

Geitenfokvereniging  “Fryslan” is opgericht op 23 mei 2003 in Cafe Overwijk in Tijnje.

Op de buitengewone ledenvergadering van de Friese Bond van Geitenhouders op 23 mei 2003 werd een voorstel in stemming gebracht: 1 Friese vereniging  waarvan de bestaande vereniging onderafdeling worden. 15 verenigingen waren voor, 1 was tegen en 2 stemden blanco.

Het resultaat: De Friese Bond van Geitenhouders ging verder als Geitenfokvereniging “Fryslan”.

Aanleiding van de oprichting was de nieuwe structuur van de Nederlandse Organisatie van Geitenhouders. In deze nieuwe structuur is iedere geitenhouder rechtstreeks lid van het NOG. Daarnaast speelden de veeziekte MKZ, maatschappelijke ontwikkelingen, afname ledentallen bij de afdelingen en te weinig geiten op de verenigingskeuringen een belangrijke rol bij de oprichting.

Tijdens deze vergadering werd een nieuw bestuur gekozen:

  • Sietse van der Wal uit Langezwaag
  • Thomas Posthuma uit Nijland
  • Lieuwe Anema uit Achlum
  • Piet Zijlsta uit Folsare
  • Lenze van Weperen uit Boornbergum

De eerste ledenvergadering werd gehouden  op 12 september 2003 in Cafe Overwijk in Tijnje.