Regels rond enten en lammeren en keuringen

Navraag bij de NVWA leverde onderstaand antwoord op m.b.t. regels rondom enting Q-koorts

Alle schapen en geiten op professionele melkbedrijven, op professionele opfokbedrijven en op locaties met een publieksfunctie die voor 1 augustus de leeftijd hebben van 3 maanden moeten jaarlijks voor 1 augustus worden gevaccineerd tegen de Q-koorts. Dit geldt ook voor de dieren die een basisvaccinatie krijgen waarbij de 2e vaccinatie ná 1 augustus wordt gegeven.
Dieren jonger dan 3 maanden Dieren jonger dan 3 maanden mogen niet gevaccineerd worden. Dus dieren geboren op of ná 1 mei mogen/kunnen niet worden gevaccineerd. Deze dieren komen vóór 1 augustus van het volgende jaar aan de beurt. Of zoveel eerder, als het dier wordt ingezet voor fokdoeleinden of afvoer naar een (ander) publieksbedrijf, evenement, keuring etc.
Als schapen of geiten bij aanvoer op een keuring ouder zijn dan 3 maanden, moeten ze volledig zijn gevaccineerd uiterlijk 3 weken voor aanvoer op een keuring (of ander evenement met publieksfunctie).
Meer informatie We verwijzen u graag naar onze website (www.nvwa.nl) waar meer informatie is te vinden in het webdossier Q-koorts.