Uitnodiging en agendastukken ALV 5 april 2019

Op vrijdag 5 april vindt in Café Overwijk (Tijnje) de jaarvergadering plaats van Geitenfokvereniging Fryslân.

De vergadering begint om 20:00. Hieronder vindt u de agenda en de notulen. Mocht u vooraf de begroting en het jaarverslag willen raadplegen, laat dit dan aan ons weten via het contactformulier.

Agenda                     Agenda ledenvergadering 05042019

Notulen 2016          Not-ledenvergad-GF06042018