Extra ledenvergadering 25 oktober 2013 20:00 uur café Overwijk Tijnje

Aanleiding voor de extra ledenvergadering is het onderzoek dat Herman Hoekstra en Theo van der Meer in opdracht van de algemene ledenvergadering heeft uitgevoerd. In de bijgevoegde notitie vindt u het verslag van dit onderzoek, de conclusies en het voorstel hoe verder te gaan. Over het laatste punt zal gestemd worden.

Tevens is de agenda voor de extra ledenvergadering van de geitenfokvereniging Fryslân toegevoegd.

Agenda extra ledenvergadering 25102013

13-09-13 onderzoek taken en bestuur NOG