Geitenkeuring samen met paardendagen

Tot ons groot genoegen kunnen wij u berichten dat we aansluiting hebben gevonden bij de paardendagen Driesum-Wouterswoude. Op zaterdag 30 juli zullen we te Wouterswoude zowel de NCW als de CW keuring organiseren. We verwachten vele inzenders van alle NOG-erkende rassen!

De bokkenkeuring vindt volgens traditie plaats in Jubbega en wel op 13 augustus.