Voorlopige agenda 2013

Beste leden,

De agenda, voor zover op dit moment bekend, is geplaatst onder de pagina keuringen.

Jaarvergadering 2013, vrijdag 12 april in Café Overwijk (Tijnje)

Op vrijdag 12 april vindt in Café Overwijk (Tijnje) de jaarvergadering plaats van Geitenfokvereniging Fryslân.

De vergadering begint om 20:00. Hieronder vindt u de agenda en de notulen. Mocht u vooraf de begroting en het jaarverslag willen raadplegen, laat dit dan aan ons weten via het contactformulier.

  1. Agenda jaarvergadering 2013
  2. Notulen ledenvergadering geitenfokvereniging Fryslan 2012