Regels rondom onthoornen

Navraag wat de regels zijn voor het onthoornen van geiten voor melkproductie leverde onderstaand antwoord op.

Onthoornen
U mag de volgende ingreep zelf verrichten:

  • onthoornen van geiten voor melkproductie, op voorwaarde dat:
    – de ingreep plaatsvindt op aanwijzing van een dierenarts
    – de dierenarts van tevoren een verdoving heeft gegeven
    – bij geiten jonger dan één maand een elektrische of hetelucht methode wordt gebruikt
    – bij geiten ouder dan zes maanden de ingreep gebeurt met een draadzaag

Meer informatie
Heeft u verder nog vragen, kijk dan op mijn.rvo.nl. Of neem telefonisch contact met ons op: 088 042 42 42 (lokaal tarief).