Uitnodiging buitengewone vergadering N.O.G. op 7 februari 2015 te Harderwijk

Beste leden,

Bij deze de uitnodiging voor de buitengewone ledenvergadering van de N.O.G. welke gehouden wordt op 7 februari in de Kiekmure te Harderwijk.
Aanvang 10.00 uur.Zoals U in de nieuwsbrief van het NOG bestuur en de scholingscommissie geplaatst in ” de Geitenhouderij” hebt kunnen lezen, willen we deze dag graag met elkaar discussiëren
over de vraag :
Zien we de NOG blijvend als fokkerijorganisatie of met name voor de afstammingsregistratie ?

Agenda
1) Opening door de voorzitter
2) Korte introductie over ” het waarom” van deze discussiedag
3) Bespreking vragen in subgroepen
4) Plenaire terugkoppeling
5) Sluiting

We hopen op een grote belangstelling om deze fundamentele discussie met zoveel mogelijk leden te kunnen voeren.

Namens het bestuur,
Jan Hogervorst