Denk aan het tijdig enten tegen Q-koorts

Beste leden,

S.v.p. minimaal 6 weken voor de keuring (2 x 3 weken) de dieren voor de eerste keer inenten.

Voorwaarde is dat de lammeren 3 maanden oud moeten zijn bij de 1e inenting.

Rekening houdend met een incubatietijd van 3 weken voor de keuring houdt dit in dat de lammeren uiterlijk 14 juni voor de 1e keer ingeënt moeten zijn (uitgaande van de keuring in Wouterswoude op 26 juli a.s.).