De agendastukken voor de ledenvergadering van 4 april a.s.

Hierbij de stukken voor de algemene ledenvergadering van geitenfokvereniging Fryslân op 4-4-2014:

Agenda                   Agenda ledenvergadering 04042014

Notulen ledenvergadering 2013             Notulen ledenvergadering geitenfokvereniging Fryslan 2013

Notulen extra ledenvergadering 25-10-2013    Not-extra ledenvergad-GF25oktober2013

Jaarverslag penningmeester 2013  jaarverslag 2013

Toelichting jaarverslag 2013    toelichting jaarrekening en begroting

Begroting 2014 Geitenfokvereniging Fryslân   begroting 2014

Agenda ledenvergadering NOG 19-04-2014 Vergadering

Winst & Verliesrekening 2013 NOG             2V+W 2013 Blad1

Balans per 31-12-2013 NOG  3Balans per 31 december 2013.docx

Begroting NOG 2014   5Begroting 2014 Blad1