Welkom op de website van Geitenfokvereniging "Fryslân"

Geitenfokvereniging “Fryslân” heet u van harte welkom op haar nieuwe website. In een tijd waarin steeds meer informatie via internet wordt verstrekt en communicatie meer en meer digitaal gaat plaatsvinden kunnen wij uiteraard niet achterblijven zonder website. Op deze website kunt u meer informatie vinden over de activiteiten van de vereniging. Naast algemene informatie hopen wij regelmatig (foto-)verslagen te publiceren op deze website. Ook kunt u via het contactformulier eenvoudig contact met ons opnemen voor vragen, suggesties of aanmeldingen.

Wij wensen u veel plezier met uw bezoek aan deze website.

Foto’s bokkenkeuring 2017

CW:

DSC_0088DSC_0089DSC_0093DSC_0094DSC_0099DSC_0103DSC_0101DSC_0106DSC_0109DSC_0113DSC_0115DSC_0117DSC_0121DSC_0117DSC_0123DSC_0126DSC_0127DSC_0129DSC_0132

NCW:

DSC_0137DSC_0139DSC_0142DSC_0145DSC_0149DSC_0153DSC_0155DSC_0158DSC_0165DSC_0167DSC_0169

Foto’s geitenkeuring Wouterswoude 2017

Hieronder treft u de foto’s aan:

Algeheel dagkampioenen: lammerenDSC_0163                                                   geitenDSC_0181 lees meer over ‘Foto’s geitenkeuring Wouterswoude 2017′ »

Geslaagde bokkenkeuring Jubbega 2017

De provinciale ‘open’ bokkenkeuring in Jubbega is zoals verwacht en gehoopt weer goed verlopen. Onder een goede belangstelling uit het hele land werd ‘s ochtends om 10 uur gestart met de CW- keuring. Een kleine 50 bokken werden door de vakbekwame keurmeesters Oetsen van der Galiën en Doede de Jong vlot op de rij gezet en mondeling toegelicht. Na een korte pauze, waarin de keurmeesters, inspecteurs, ringmeester, administratiemedewerkers en onze huisfotograaf een uitgebreide warme maaltijd kregen voorgeschoteld, werd om 13.00 uur gestart met de NCW-keuring. Ook hier waren er ca. 50 aanmeldingen, een mooi aantal. De kwaliteit was over het algemeen goed te noemen. Wel werden er enkele kritische opmerkingen gezet en besproken betreffende de kwaliteit van de Bonte bokken (zowel CW als NCW). Dagkampioen van de CW-keuring waren het witte boklam Waldster Lennard van W. Albada uit Frieschepalen en de Nubische bok Clint Eastwood van Oudwoude van G. de Boer uit Buitenpost. Bij de NCW keuring waren de dagkampioen boklam Gijs van J. Nauta uit Wijnaldum en de Toggenburger bok Paul P van S.A. Poelstra uit Peins. Alle eigenaren van deze kampioenen: Lokwinske! De uitslagen van de keuringen zijn terug te vinden op de pagina keuringen.

Geslaagde geitenkeuring Wouterswoude 2017

We kunnen terugkijken op een geslaagde keuringsdag. Na een stroeve start (door de weersomstandigheden en het natte terrein hadden de inzenders iets langer tijd om het keuringsterrein te bereiken), startten we een kwartiertje later dan gepland. Dit kwartiertje werd door de perfecte weersomstandigheden later op de dag ruimschoots weer ingelopen. De kwaliteit van de geiten en de lammeren van de 5 aanwezige rassen (Witte Geit, Toggenburger, Bonte Geit, Nubische Geit en de Melkgeit, het vleesras de Boergeit was dit jaar helaas niet aanwezig) was volgens de keurmeesters van goed tot zeer goed niveau. Het hoogtepunt van de keuring, de aanwijzing van de beste geit en het beste geitenlam van de keuring werd traditioneel gehouden bij het bruggetje tussen de 2 keuringsterreinen. Dit jaar werden de prijzen mooi verdeeld, het beste geitenlam was het witte lam van de Goffe de Boer uit Buitenpost (CW- keuring), de beste geit kwam dit jaar uit de NCW-keuring, een geit van Siepie Poelstra uit Peins. Lokwinske beide inzenders! De keuringsuitslagen zijn te vinden op de pagina keuringen

Regels rondom onthoornen

Navraag wat de regels zijn voor het onthoornen van geiten voor melkproductie leverde onderstaand antwoord op.

Onthoornen
U mag de volgende ingreep zelf verrichten:

  • onthoornen van geiten voor melkproductie, op voorwaarde dat:
    – de ingreep plaatsvindt op aanwijzing van een dierenarts
    – de dierenarts van tevoren een verdoving heeft gegeven
    – bij geiten jonger dan één maand een elektrische of hetelucht methode wordt gebruikt
    – bij geiten ouder dan zes maanden de ingreep gebeurt met een draadzaag

Meer informatie
Heeft u verder nog vragen, kijk dan op mijn.rvo.nl. Of neem telefonisch contact met ons op: 088 042 42 42 (lokaal tarief).

Regels rond enten en lammeren en keuringen

Navraag bij de NVWA leverde onderstaand antwoord op m.b.t. regels rondom enting Q-koorts

Alle schapen en geiten op professionele melkbedrijven, op professionele opfokbedrijven en op locaties met een publieksfunctie die voor 1 augustus de leeftijd hebben van 3 maanden moeten jaarlijks voor 1 augustus worden gevaccineerd tegen de Q-koorts. Dit geldt ook voor de dieren die een basisvaccinatie krijgen waarbij de 2e vaccinatie ná 1 augustus wordt gegeven.
Dieren jonger dan 3 maanden Dieren jonger dan 3 maanden mogen niet gevaccineerd worden. Dus dieren geboren op of ná 1 mei mogen/kunnen niet worden gevaccineerd. Deze dieren komen vóór 1 augustus van het volgende jaar aan de beurt. Of zoveel eerder, als het dier wordt ingezet voor fokdoeleinden of afvoer naar een (ander) publieksbedrijf, evenement, keuring etc.
Als schapen of geiten bij aanvoer op een keuring ouder zijn dan 3 maanden, moeten ze volledig zijn gevaccineerd uiterlijk 3 weken voor aanvoer op een keuring (of ander evenement met publieksfunctie).
Meer informatie We verwijzen u graag naar onze website (www.nvwa.nl) waar meer informatie is te vinden in het webdossier Q-koorts.

Agendastukken ALV 7-4-2017

Op vrijdag 7 april vindt in Café Overwijk (Tijnje) de jaarvergadering plaats van Geitenfokvereniging Fryslân.

De vergadering begint om 20:00. Hieronder vindt u de agenda en de notulen. Mocht u vooraf de begroting en het jaarverslag willen raadplegen, laat dit dan aan ons weten via het contactformulier.

Agenda                     Agenda ledenvergadering 07042017

Notulen 2016          Not-ledenvergad-GF08042016

Uitnodiging 100 jaar NOG 12 november 2016

Bijgevoegd een uitnodiging voor een leerzame dag in het kader van het 100 jarig bestaan van de NOG.

Betreft een Symposium Duurzame toekomst voor geitenrassen en wordt gehouden in Putten.

nog-uitnodiging-100-jaar

Bokkenkeuring 2016 zowel bij CW als NCW prima

Op zaterdag 13 augustus 2016 vond de bokkenkeuring weer plaats in de manage van Fam de Haan in Jubbega.

Ondanks de afmeldingen kunnen we terug zien op een geslaagde keuring, waarbij de rassen wit, toggenburger, bont, nubisch en bij de lammeren ook nog de melkgeit boklammeren getoond werden.

Onderstaand enkele foto’s:

lees meer over ‘Bokkenkeuring 2016 zowel bij CW als NCW prima’ »

Foto’s geitenkeuring Wouterswoude 2016

Onderstaand de foto’s:

Algeheel dagkampioenen:

Lammeren                                                                                                      Geiten

DSC_0127                                                                                        DSC_0122

 

lees meer over ‘Foto’s geitenkeuring Wouterswoude 2016′ »